Aanvullende voorwaarden STAP-budget

Voor opleidingen waarbij voor wat betreft de financiering gebruik wordt gemaakt van het STAP-budget, gelden een aantal afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de algemene voorwaarden.

Let op: jouw STAP inschrijving wordt verwerkt onder het moederbedrijf van AALO te weten NTI B.V. Dit omdat AALO bij UWV onder NTI valt, omdat AALO een handelsnaam is van NTI. In het portaal van UWV, op de opleidingslijst en in de informatie van UWV volg jij je opleiding dus bij NTI B.V.

Omschrijving regeling
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Deze overheidssubsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

Kijk voor alle voorwaarden van het STAP Budget op de STAP-budget informatiepagina van UWV.

1. Studieovereenkomst

In aanvulling op artikel 6 (Annulering voor aanvang) uit de inschrijfvoorwaarden geldt dat de studieovereenkomst kosteloos geannuleerd kan worden als de aanvraag voor STAP-budget niet door UWV wordt toegekend aan u. U dient dit zelf binnen 4 weken na het bericht van UWV via het vesturen van een mail aan sercive@aalo.nl door te geven.

2. Betaling

In aanvulling op artikel 9 (Betalingsmogelijkheden) uit de inschrijfvoorwaarden geldt dat tot €1.000 van de opleidingskosten wordt voldaan door UWV. Een eventueel restantbedrag moet door u worden voldaan.

3. Annuleren voor aanvang

Tussen het moment van inschrijven voor de opleiding en het indienen van een aanvraag voor STAP-budget bij UWV kan de inschrijving door u ongedaan worden gemaakt, waarmee de overeenkomst kosteloos wordt geannuleerd. Dit kan ook als UWV de aanvraag voor STAP-budget heeft afgewezen. De annulering dient via het versturen van een mail aan service@aalo.nl plaats te vinden.

4. Herroepingsrecht

In aanvulling op artikel 5 (Herroepingsrecht) uit de inschrijfvoorwaarden geldt dat het herroepingsrecht ingaat op het moment dat de inschrijving door AALO definitief wordt bevestigd na goedkeuring door UWV. Als de herroeping plaatsvindt voor de startdatum, dan vervalt de inschrijving en de subsidie. Als de herroeping plaatsvindt na de startdatum van de opleiding dan kan dit gevolgen hebben voor de door UWV verstrekte subsidie. Als de opleiding niet wordt gevolgd kan er geen positief bewijs van deelname afgegeven worden (zie artikel 6). Bij een herroeping na de startdatum zal een eventueel te crediteren bedrag nooit hoger zijn dan het door u aan AALO betaalde bedrag.

5. Tussentijds beëindigen van de Studieovereenkomst

In aanvulling op artikel 7 (Tussentijds beëindigen) uit de inschrijfvoorwaarden geldt dat het tussentijds beëindigen van de studieovereenkomst er toe kan leiden dat er geen succesvol Bewijs van deelname afgegeven kan worden (zie artikel 6) en wanneer het Bewijs van deelname niet succesvol is kan UWV het subsidiebedrag bij u terugvorderen, en/of u voor een periode uit te sluiten van STAP-budget. Een eventueel te crediteren bedrag n.a.v. het tussentijds beëindigen zal nooit hoger zijn dan het door u aan AALO betaalde bedrag.

6. Ruilen en overstappen

In aanvulling op artikel 8 (Ruilen, overstappen of verplaatsen) uit de inschrijfvoorwaarden geldt dat ruilen en overstappen niet mogelijk is met behoud van het STAP budget.

7. Bewijs van deelname

Na het verstrijken van de einddatum van het opleidingstraject verstrekt AALO een Bewijs van deelname aan UWV. In dit Bewijs van deelname staat het resultaat van het gevolgde opleidingstraject. Dit kan succesvol of niet succesvol zijn. Een succesvol bewijs van deelname wordt in ieder geval afgegeven als de scholing is afgerond met een diploma of certificaat, er een aanwezigheids- of deelnamepercentage van ten minste 80% is geweest of als ten minste 80% van het vereiste aantal opdrachten is behaald. Als het Bewijs van deelname niet succesvol is kan UWV er toe overgaan het subsidiebedrag bij u terug te vorderen, en/of u voor een periode uit te sluiten van STAP-budget.

8. Aansprakelijkheid AALO

In aanvulling op artikel 14 (Aansprakelijkheid AALO) uit de inschrijfvoorwaarden geldt dat AALO niet aansprakelijk is voor eventuele onjuistheden in de aanvraag van de student bij UWV. AALO is niet aansprakelijk voor een eventuele terugvordering van de door UWV verstrekte subsidie bij een niet succesvol Bewijs van deelname.

9. Persoonsgegevens

In aanvulling op artikel 20 (Persoonsgegevens 18) uit de inschrijfvoorwaarden geldt dat AALO de gegevens over inschrijvingen voor STAP-opleidingen doorgeeft aan UWV. Ook is AALO vanuit de STAP-regeling verplicht informatie over de afronding van de opleiding te delen met UWV.