Voorwaarden:

Aan deze actie zijn voorwaarden verbonden overeenkomstig met onze algemene inschrijfvoorwaarde, tevens zijn hier kosten aan verbonden. Klik hier om de voorwaarde in te zien. De voorwaarden en prijzen zijn weergegeven in artikel 2.