Zijn er kosten verbonden aan examens?

De meeste opleidingen worden afgesloten met een theorie-examen, een praktijkexamen en in sommige gevallen met een zelfreflectiegesprek. De examenuitslagen worden geregistreerd en een erkend diploma wordt gedrukt.

Op een examendag worden een à twee examinatoren ingezet evenals een voorzitter van de examencommissie.

Aan al deze processen zijn kosten verbonden. Wij proberen deze kosten zo laag mogelijk te houden. De examens worden een-op-een doorbelast; hier is geen winstkenmerk aan gekoppeld. De student betaalt dan ook de daadwerkelijke examenkosten. Hierdoor kunnen wij het examengeld laag houden.