Is stage lopen verplicht?

Stage lopen is verplicht voor de opleidingen Fitness Trainer Level 1 tot en met 3 en voor Klassiek Mat Pilates Level 1 en 2. Gemiddeld loop je 20 uur stage per opleiding.

Voor de opleidingen binnen de Groepsfitness Academie is een stage wenselijk, maar niet verplicht.

Op de website wordt bij iedere opleiding aangegeven of een stage verplicht is of dat er een andere richtlijn is.